Czasami każdy potrzebuje pomocy prawnej, czy obrońcę w sądzie.
Bez znaczenia, czy jesteśmy niewinni, czy nie.
Dlatego dobrze jest szukać: i wybrać dobrą dla nas kancelarię.

Wikipedia: Aplikacja prawnicza

adwokat rybnik
Aplikacja ? praktyka absolwenta studiów prawniczych, mająca na celu przygotować go do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych.

Praktyka ta odbywa się w miejscach i w czasie określonym szczegółowymi przepisami i kończy się zdaniem stosownego egzaminu państwowego. Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu. Aplikant do zawodów prawniczych musi być nieskazitelnego charakteru, korzystać z pełni praw publicznych, mieć ukończone z tytułem magistra wyższe studia prawnicze polskie albo zagraniczne uznawane w Polsce.

Na aplikację przyjmuje się osoby, które złożyły egzamin konkursowy.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_(prawo)

Aplikacja po studiach

adwokat rybnik Studia prawnicze to jedne z trudniejszych kierunków, trudnością porównywane z medycyną. Prawnik, anim zdobędzie prawo do wykonywania zawodu musi takie studia ukończyć, jednak to dopiero początek w jego karierze.

Jako przyszły radca prawny czeka go zrobienie aplikacji. Są różne rodzaje aplikacji, a okres ich trwania równi się w zależności od wybranej specjalizacji.

Radca prawny i adwokat to czas aplikacji równy 3 lata.
Aplikacja to generalnie praktyka prawnicza, jednak w przypadku absolwentów prawa jest praktyką obowiązkową.

Źródła prawa konstytucyjnego

Podstawowym aktem prawnym określającym ustrój państwa jest konstytucja; jej postanowienia znajdują rozwinięcie w szeregu ustaw.
Najczęściej konstytucja ma postać jednego aktu prawnego, może mieć też kształt kilku aktów tej samej rangi (stan taki istniał w Polsce od września 1992 r. do wejścia w życie obecnej Konstytucji z 1997 r.).

Innym przykładem jest ustrój Wielkiej Brytanii, w której porządku prawnym nie ma jednolitego aktu tej rangi, zaś treść konstytucji można wywieść z szeregu aktów prawnych powstałych na przestrzeni wieków (np.

Wielkiej Karty Swobód z 1215 r., Act of Settlement z 1701 r.).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_konstytucyjne.
Dodane: 26-02-2016 11:15

Tagi: rybnik prawnik prawo kancelaria prawna usługi adwokat

Widok do druku:

adwokat rybnik