BHP

cy i wspomniałem o tym, że szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejszają...ich prawdopodobieństwo. Jest tak dlatego, że człowiek, który dobrze zna ryzyko występujące w miejscu pracy nie będzie dokonywał ryzykownych działa

Dodane: 30-01-2015 11:14
BHP Bezpieczna i wydajna praca jest bardzo ważna w każdej firmie. Dlatego warto przeczytać o w moim poradniki. Zapraszam.

Zapobieganie wypadkom

Już wcześniej pisałem na temat wypadków przy pracy i wspomniałem o tym, że szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejszają...ich prawdopodobieństwo. Jest tak dlatego, że człowiek, który dobrze zna ryzyko występujące w miejscu pracy nie będzie dokonywał ryzykownych działań.

Już nawet szkolenia online poprawiają bezpieczeństwo. Oczywiście pod warunkiem, że materiały szkoleniowe są opracowane dobrze. Oczywiście takie szkolenie musi być prowadzone przez uprawnioną firmę bhp.

Na straży przestrzegania przepisów bhp stoi Państwowa Inspekcja Pracy. Oczywiście jeśli zostaną przeprowadzone przez internet ale ze spełnieniem powyższych wymogów zakończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Czyli po prostu poświadczenia odbycia szkolenia i uzyskania niezbędnej wiedzy. Takie certyfikaty są akceptowane przez PIP na równi z tymi uzyskanymi w standardowych szkoleniach.


Środki ochronne

Pisałem już o bhp w zakresie różnych branż i zawodów. Dziś chciałbym poruszyć temat z zupełnie innej strony. Zamierzam pisać o środkach ochronnych.

Oczywiście podstawową i najważniejszą rzeczą jest właściwe przeszkolenie w zakresie bhp na danym stanowisku pracy. Bez tego reszta może nie wystarczyć, bo po prostu osoba wykonująca pracę, może nie mieć pojęcia, w jaki sposób i kiedy użyć środków ochrony i jakich zagrożeń unikać.

Podstawowymi środkami i najczęściej spotykanymi, są te chroniące ciało pracownika przed zagrożeniami uszkodzeń fizycznych. Większość osób pracujących na budowie nosi kaski ochronne - jest to tak oczywiste, że taki pracownik kojarzy się już z panem w kasku. Niby nic, ale taki kask potrafi oszczędzić wielu konsekwencji, a nawet uratować życie - na przykład jeżeli komuś na rusztowaniu wypadnie młotek i spadnie na głowę kolegi na dole.
Kolejnym środkiem ochrony są rękawice robocze - stosowane bardzo powszechnie. Mimo pozorów są bardzo ważne, bo nie tylko chronią dłoń przed uszkodzeniem, ale i umożliwiają długotrwałą pracę w komfortowych warunkach - w rękawicach trudniej jest dorobić się bolesnych odcisków. Używali ich już średniowieczni rycerze - dzięki rękawicom używanie mieczy i toporów, nie było tak wyczerpujące i trudne.

Ostatnio powszechnie spotykanym środkiem ochronnym są jaskrawe, odblaskowe kamizelki. Dzięki nim operatorzy maszyn i kierowcy samochodów mogą łatwo odrzec kolegów - to zapobiega wielu wypadkom.


Bezpieczne narzędzia

W tym tekście chciałbym poruszyć nieco inny temat niż wcześniej. Zwykle pisałem o temacie szkoleń bhp w firmach, tym razem postanowiłem napisać coś z własnego doświadczenia.

Współcześnie istnieją liczne narzędzia elektryczne, umożliwiają one szybkie i łatwe wykonanie różnego rodzaju prac. Chyba największy dział elektronarzędzi obejmują te pomagające w budowie i remoncie. Ich wykorzystanie przyspiesza i ułatwia prace, nawet w rękach kompletnego amatora. Jednak może wiązać się z kilkoma niebezpieczeństwami.

Pierwszym niebezpieczeństwem (czego nie ma opisanego w instrukcjach obsługi) jest kwestia obciążenia elektrycznego przewodów. Trzeba pamiętać, że każde elektronarzędzie pobiera określoną moc podczas pracy a jeśli podłączymy kilka narzędzi do jednego przewodu o niewielkiej grubości może się to skończyć nie tylko ich nieprawidłową pracą spowodowaną spadkami napięcia ale i uszkodzeniem samych narzędzi jak i przewodu. Pół biedy jeśli zadziałają bezpieczniki ale tak czy inaczej pozostaje możliwość porażenia prądem lub zapalenia się w wyniku zwarcia.


Elektronarzędzia

W jednej z notek pisałem o bezpieczeństwie pracy z elektronarzędziami. Dziś chcę poruszyć jeden ważny a często pomijany aspekt - hałas. To fakt, że przy pracy niektórych narzędzi poziom hałasu jest zaledwie drażniący, jednak i to na dłużą metę może zaszkodzić.

Przytoczę przykład jednego z popularnych narzędzi - heblarki / struga elektrycznego. Narzędzie służy do heblowania/wyrównywania powierzchni drewnianych. Można je zaliczyć do narzędzi stolarskich.

Strug elektryczny działa na dość prostej zasadzie. Posiada on wał obrotowy z zamocowanymi ostrzami, silnik elektryczny za pośrednictwem pasa lub pasów napędowych przekazuje obroty na wał. Zależnie od modelu struga i jego mocy prędkość obrotowa wału jest różna, aczkolwiek zawsze są to bardzo duże prędkości. Przekraczające 5000 obrotów na minutę.

To właśnie ten wał z ostrzami jest częścią obrabiającą drewno. Wykonuje się to poprzez przesuwanie struga po powierzchni obrabianego drewna. Jak można się domyślić urządzenie to należy do bardziej niebezpiecznych. W tej notce chcę się jednak skupić na innym aspekcie - na hałasie. Ta maszyna hałasuje straszliwie - jest to jakieś 130 dB. Taki hałas może uszkodzić słuch. Wiem, że w warunkach domowych mało kto o to dba - aczkolwiek w tym przypadku ochronę słuchu uważam za konieczną.

Więcej w kolejnych notkach. Pozdrawiam i życzę bezpiecznej i komfortowej pracy.


BHP na budowie

Jak dotąd pisałem o bhp raczej w odniesieniu do prac biurowych, administracyjnych i tym podobnych, mało niebezpiecznych dziedzinach. Teraz chciałbym zacząć temat chyba wręcz kojarzący się z wypadkami przy pracy.

Oczywiście chodzi o bhp na budowie.

Praca na budowie, zwłaszcza w naszej ojczyźnie W aspekcie bezpieczeństwa, nienajlepiej się kojarzy. Na szczęście, najgorsze w tej kwestii, odeszło wraz minioną epoką. Teraz firmy budowlane dbają o bezpieczeństwo pracowników. W gorszej sytuacji są pracownicy zatrudniani na czarno. To prawdopodobnie takie osoby bardzo często ulegają niebezpiecznym wpadkom.

Na placu budowy niemal każda praca jest potencjalnie niebezpieczna. Zaczynając od wszelkich prac na wysokościach, prac na rusztowaniach, przy budowie konstrukcji dachów. Niestety często zdarza się, że wypadki przy takich działaniach kończą się tragicznie. Dlatego konieczna jest wzmożona ostrożność i bardzo gruntowne przeszkolenie pracowników wykonujących takie zadanie. Nie wolno zapominać, że upadek nawet z kilku metrów może skończyć się poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Kask może okazać się niewystarczający!.

W kolejnej notce zamierzam omówić pozostałe aspekty pracy na budowie w kontekście bhp.© 2019 http://lesnazagroda.com.pl/